قبل
بعد

آیت الله حائری شیرازی :

کسی که فطرتش بر او حاکم نیست و تحت پیروی از طبیعتش قرار دارد، تشنه آب حیات نیست؛نماز می خواند، اما جزو وجودش نشده است. ممکن است هر روز و سال ها در این آب شنا کند، اما بدنش تر نگردد؛ مانند کسی که لباس پلاستیکی پوشیده و در آب می رود، اما بدنش خشک است.
نماز حقیقی، انسان را از طبیعت به فطرت منتقل می کند. طبیعت انسان مانند نهالی است که در گلدان می کارند تا ریشه بزند و وقتی چند برگ آن سبز شد، آن را در آورده و در محل اصلی می کارند تا به رشد خود ادامه دهد. حیات دنیا به منزله گلدانی است که انسان دوره طبیعی خود را در آن می گذارند و بعد از دوره نشائی، باید به دنیای دیگری منتقل گردد.

بازدید از نمایشگاه مجازی​​

ویدیوهای نماز

گالری عکس نماز

اجلاس های اقامه نماز

پادکست نماز

اینفوگرافی نماز